موضوعات پایان نامه مدیریت چگونه انتخاب میشوند ؟

نکات مورد بررسی برای انجام پایان نامه ها در قالب انتخاب موضوع باید در سایت های مختلف ثبت بشود . انتخاب موضوع به دلیل اینکه می تواند پروسه تکراری بودن را برایش لحاظ کنیم حتما باید از سایت های معتبر مثل ؛ ایران داک که موضوعات درآنجا ثبت میشوند و عدم تکرار می دهد باید به اطلاعش رسانده بشود . صرفا انتخاب متغیر های مختلف در سایت های گوناگون و ارتباط بدون معنی آنها بدون اینکه اساس تئوری آنها را در نظر بگیریم و مبانی نظری آنها را دانسته باشیم ، بدون اینکه ببینیم در دنیای واقعی آیا ارتباطی بین آنها وجود دارد یا نه ؟
واقعیت و نوآوری های بسیاری صورت بگیرد . تخصصی بودن موضوع پایان نامه برای گرایش مربوطه مسئله مهمی می تواند باشد . در این زمینه مشاوره تخصصی برای درک ابعاد مختلف موضوع و قابلیت انجام آن و پیشینه ای که تا حالا وجود داشته با استاد مشاور و راهنما در دانشگاه های مختلف مدت معین بیشتر بشود که دانشجو در ترم های اضافه بیفتد و هزینه های گزافی را بدهد و شاید هم حتی نتواند تا آخر تحصیلش دفاع بکند . بنابراین باید چندین نکته را برای موضوع پایان نامه مدیریت در نظر گرفت در رشته ای مثل مدیریت بازرگانی خب طبیعتا داخلی یا بین المللی دنبال چالش ها و دغدغه ها و نگرانی ها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد بگردیم و موضوعات خوبی را ارائه بدهیم . طبیعتا خود مدیران سازمانی هم در شرکت های مختلف برای رشته ای مثل مدیریت بازرگانی ، اجرایی ، مالی و گرایش های دیگر مدیریت دنبال حل کردن مشکلات هستند و بنابراین از پایان نامه های دانشجویی بسیار استقبال می کنند . حتما حتما کاربردی بودن نتایج پایان نامه را درنظربگیریم . موضوعاتی که ارائه می دهیم چنانچه در فرآیندهای اجرایی با مشکل خاصی مواجه میشود ؛

موضوعات پایان نامه مدیریت چگونه انتخاب میشوند ؟

چگونه فرم پروپوزال دانشگاه را تکمیل کنیم ؟

فرم طرح های پروپوزال دانشگاه های مختلف و نمونه فرم های طرح تحقیق یک ساختار ویژهای دارند که از بیان مسئله شروع می شوند و در ادامه با طراحی تحقیق و اهمیت و ضرورت و فرضیه و سوالات و اهداف و روش تحقیق و جنبه نوآوری می توانند ادامه پیدا کنند . باید دقت کنیم که پیشینه تحقیقی که می نویسیم تمامی پیشینه های جدید و قدیم مطالعه را تا حداقل ۵ سال پیش در زمینه ی تحقیقات فارسی و انگلیسی در بربگیرد . هرچه تحقیقاتی که سرچ میکنیم و جستجو میکنیم جدیدتر باشند و آنها را استخراج کنیم و در فرم پروپوزال بیاوریم این نشان دهنده این است که آگاه هستیم که در زمینه ی موضوع انتخابی چه تحقیقاتی تا کنون انجام شده ؟ و چه محققانی چه جنبه هایی از موضوع را کار کردند ؟ و چه پیشنهاد هایی برای مطالعات آینده دارند ؟
در زمینه گردآوری داده ها و اطلاعات لازم باید ابزارها کاملا مشخص بشود ، اگر پرسشنامه ی استاندارد داریم اسمش را بنویسیم ، روایی پایایی که قبلا برای آن گرفته شده ، پایایی به چه روشی ، آیا از آلفاکرونباخ استفاده شده و آن را چند گزارش کردند ؟ روایی اش توسط چه کسانی تایید شده است ؟ اگر پرسشنامه محقق ساخته داریم حتماح تما مبنای طراحی پرسشنامه و الگوهایی که مورد استفاده قرار گرفتند بیاید ، روایی پایایی اش باید در جداول گوناگون برای این تحقیق گزارش بشود .
برای تحلیل داده ها حتما از آزمون های معاصر استفاده بشود با توجه به نرمال بودن یا نبودن داده ها و در این زمینه حتما با یک آنالیزور خوب مشورت بشود . در مورد پروپوزال دیگر ارائه یافته و نتایج تحقیق فعلا نداریم و باید کار انجام بگیرد ، به همین منظور باید محدوده موضوع تعیین بشود ، بیان روشنی ازفرضیه ، سوال و اهداف داشته باشیم . به طور کلی تبیین و تعریف مسئله و جستجو برای یافتن پاسخی برای سوالات آن از جمله کارهایی هست که بسیار بسیار مهم است . نمونه گیری باید با روشهای مناسب انجام بگیرد ، جامعه ای که محقق برای مطالعه انتخاب کرده با توجه به نوع موضوع باید حتما به نظر استاد راهنما برسد و استاد راهنما آن را تایید کند . حتما باید تعداد نمونه ای انتخاب بشود که از فرمول های مناسب مثل جدول کرجسی مورگان یا فرمول کوکران این تعداد انتخاب بشود و پرکردن پرسشنامه ها یا انجام مصاحبه در روشهای پیمایشی باید با دقت تمام انجام بگیرد . هماهنگی در این کار بسیار مهم است و در بعضی مواقع دیده شده که دانشجو از پس کار بر نمی اید یا هماهنگی های لازم انجام نمیشود ، در این زمینه استاد راهنما میتواند کمک های بسیاری بکند و دامنه بررسی های خودش را یک مقدار توسعه بدهد دانشجو و نسبت به انتخاب شیوه ی نمونه گیری دقیق و درست با استاد راهنما در زمینه کیفی یا کمی و گزینه های مختلفی که دارد تحقیق های خوبی انجام بدهد تا بتواند روش درستی را انتخاب بکند . برای مشاوره انجام پایان نامه ، پروپوزال به طورکلی کارگاه های پروپوزال نویسی درفاصله های زمانی مختلف برگزار می شود که در این زمینه می توانیم کارهایی که برای افراد مختلف دشوار است در این کارگاه یاد بگیرد ، تجربه کند ، با پروپوزال های مختلف در رشته های مختلف آشنا بشود ، اینکه کدام بخش ها را چطور پر می کنند ؟ و تجربه لازم را کسب کند . بسیاری از دانشجویان ارشد و دکتری مدیریت برای انجام پروپوزال و پایان نامه نیاز به جمع آوری و پردازش بسیاری از اطلاعات در مورد پیشینه موضوع خواهند داشت و در این زمینه باید برنامه ریزی های دقیقی را برای فعالیت ها تا زمان نگارش انجام بدهند که بتوانند بر آن اساس وقت دفاع بگیرند و در دفاع هم در پاسخگویی به داوران و سوالات موفق عمل کنند . اینکه چه فعالیت هایی را در حوزه موضوع و انجام پروپوزال در رشته ای مثل مدیریت باید انجام بدهیم ، همگی قدم به قدم توسط استاد راهنما تعیین میشود و در دانشگاههای مختلف مثل دانشگاه تهران ، تبریز ، اصفهان ، مشهد این می تواند کاربرد داشته باشد . البته همیشه در پروپوزال ها محدودیت های تحقیقی هم قید میشود که نقشی بر روی مطالعه خواهند داشت و این محدودیت ها اعم از محدودیت های مالی ، زمانی و موضوعی و متغیری در بعضی مواقع میتواند خیلی بزرگتر و پیچیده تر باشند ولی انجام روش های تحقیقاتی گوناگون با الگوهای جدید مطالعاتی که وجود دارد میتواند به دانشجو کمک کند که این محدودیت ها را کم کند و بر بعضی از آنها غلبه کند .

چگونه فرم پروپوزال دانشگاه را تکمیل کنیم ؟

شرایط استفاده از مشاوره خوب در کار تحقیقاتی

انجام پایان نامه در رشته ای مثل مدیریت به عنوان یکی از بزرگترین کارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی هست . مشاوره گرفتن از افراد باتجربه و موسسات با تجربه ، آنهایی که قبلا از این کارهای تحقیقاتی بسیار انجام دادند ، یا دانشجویان بسیاری را در این زمینه راهنمایی کردند می تواند یکی از رموز موفقیت در اینکار باشد . تهیه پروپوزال در زمینه های تخصصی دررشته های مختلف شاید شباهت های بسیاری با هم داشته باشد ، در بخشهای مختلف مانند بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، روش کار و ابزار تحقیق حتما مشابهت هایی در کار دیده می شود ولی با توجه به رشته های تحصیلی مختلف ، مانند روانشناسی ، تربیت بدنی ، تاریخ ، کشاورزی ، مدیریت شهری ، برنامه ریزی ، آموزش و پرورش استثنایی اینها همه می تواند نکات فنی بسیاری داشته باشد . همچنین از طرف دیگر رشته هایی مثل رشته های مهندسی می تواند انجام پایان نامه را کلا متفاوت از رشته های علوم انسانی داشته باشند . نمونه ی فرمهای تکمیل شده بسیاری در پروپوزال و همچنین در مقاله نویسی در سایت های مختلف مانند Asandoc.com موجود است و یکی از بهترین سایت هایی است که دانشجویان می توانند دراین زمینه راهنمایی هایی بگیرند . بسیاری ازفارغ التحصیلان نخبه و دانشجویانی که از نظر پایان نامه نویسی و انجام کار تحقیقاتی رتبه های خوبی کسب کرده اند و نمرات بسیار عالی دریافت نموده اند و یا مقالات خوبی هم درسایت های مختلف داخلی و خارجی و مجلات معتبر استخراج نمودند و ارائه دادند می توانند الگویی برای انجام پایان نامه مدیریت باشند . برای بیشتر رشته های دانشگاهی حتی رشته های علوم تربیتی مقاله های بسیار خوب می تواند حلال مشکلات باشد و نمرات خوبی را برای دفاع پایان نامه برای دانشجو به ارمغان بیاورد .
در زمینه آنالیز کمک گرفتن هیچ اشکالی ندارد و می تواند از خدمات بسیاری از مشاوره های پایان نامه در کشور استفاده کند . پیگیری بسیاری از کارها در پایان نامه از طرف دانشجو و با تقابل بین وی و استاد راهنما امکانپذیر است . امروزه با توسعه نرمافزارهای مختلف می توانیم ارتباطات خوبی بین دانشجو و استاد راهنما و مشاور و حتی دانشگاه برقرار کرد و جواب بسیاری از سوالات را به صورت آنلاین دریافت کرد ، در این زمینه بسیاری از روندهای انجام کار مستلزم بحث تخصصی بین استاد راهنما و دانشجو خواهد بود .
در رشته های دانشگاهی مختلف ارائه خدمات تخصصی از طرف موسسات مختلف می تواند برای دانشجو بسیار جذاب باشد و سهم بسیاری را درموفقیت های وی در تحصیلات در مقاطع بالاتر داشته باشد . مشاوره می تواند از انتخاب موضوع تا دفاع انجام بگیرد و البته خود دانشجو هم باید در راس کار بوده و بسیاری از مراحل را توضیحات خیلی مفصل از موسسات خواسته باشد و بتواند یاد بگیرد تا بتواند در روز دفاع هیچ مشکلی نداشته باشد و از مزایای این مشاوره استفاده کند . تمامی کارها باید درفرمت های دانشگاه مربوطه و انواع دستورات نگارش پروپوزال و پایاننامه انجام بگیرد . فرمت ها درسایت ها در قسمت تحصیلات تکمیلی و آموزش موجود خواهد بود و نگارش پروپوزال باید درآن قالب و با استفاده از منابع جدید و به روز انجام شده باشد تا بتواند فایل خوبی را برای دانشگاه ارائه کند . استخراج مقالات باید دقت صورت بگیرد که مجلات در Black List نباشند ، حتما حتما از لیست شورای راهبردی برای مجلات معتبر ISI، ISC و اکوپوس استفاده کند و نگارش دقیقی در تمام مراحل طرح تحقیق داشته باشد تا بتواند به عنوان یک پژوهشگر نمره خوبی را از این کار تحقیقاتی بگیرد .

شرایط استفاده از مشاوره خوب در کار تحقیقاتی

آموزش انجام مقاله از پایان نامه ! چگونه ؟

هدف همه­ ی پروژه­ ها در واقع انجام مقاله است . یعنی یک مقاله خوب از یک رساله از یک کار تحقیقاتی ، از یک پروژه دانشگاهی خیلی می­ تواند در جهت مشهور شدن دانشجو ، درجهت شناختن بیشترش توسط دیگر محققین مهم باشد . چون مقاله خیلی دیده می­ شود ، در همه­ ی سایت­ ها مقالات دیده می­ شوند . شاید پایان­ نامه­ ها این­قدر دیده نشوند . تمام مراحل مرتبط با آموزش انجام مقاله می­ تواند روی کیفیت مقاله اثر گذار باشد . اما این­که چطور دانشجو بتواند یک مقاله خوب در سایت­ های معتبر ، در سایت­ های رنک­دار ، ISI، مقاله علمی پژوهشی ، مقاله ISC، مقاله Scopus، مقاله­ های JCR ، مقالاتی که بتوانند ایمپکت فاکتور بالایی داشته باشند ، بتواند کارایی خوبی برای دانشجو داشته باشد ؛ بدهد ، این­ها همه تجربه کافی را طلب می­کند . احتیاج دارد که دانشجو با تیم­ های تخصصی صحبت کند ، برای اولین بار شاید خیلی برایش مشکل باشد ، ولی با صحبت کردن با آن­ها ، با مشورت گرفتن و خدماتی که آن­ها برایش انجام می­ دهند ، می­ تواند همسو با هم مقاله خوبی را استخراج کنند . اول نگارش کنند از فصول مختلف ، اگر لازم است چیزهایی به خود پروژه اضافه بشود ، به پایان­ نامه اضافه بشود در سطح دکتری ، در سطح کارشناسی ارشد ، باید مدیریت بشود ، فقط کپی پیست کافی نخواهد بود. و نمی­ تواند مقاله ، باید پشتیبانی مستمر صورت بگیرد در این­صورت است که دانشجو می ­تواند مسئولیت مقاله را به­ عنوان یک فرد پاسخ­گو نشان بدهد . جاهای مختلفی وجود دارند ، سایت­ های مختلفی هستند که می­ تواند مقاله را در آن­جا Apply کند و بدهد و submit کند، و بتواند پذیرش بگیرد ، و حتی دیده شده که دانشگاه­ های مختلفی مقالات را دیدند و بسیار مورد استقبال قرار گرفته ، کیفیت بسیار مناسبی داشته در فرم نگارش ، در خیلی از دانشگاه­ های کشور مقاله Base ای که داده شده بسیار مناسب بوده ، رضایت کامل اساتید را در پی داشته ، اصلاحات را دانشجو توانسته با کمک هم کلاسی­ ها ، با کمک استاد راهنما به خوبی حل کند ، از نرم­ افزارهای خیلی قوی در زمینه­ های مختلف از EBU، SASS، RINZLER، AMOS، MINITAB، PLS، SMART، SMART PLS، SPSS، EXCEL، از همه کمک گرفته و توانسته تحلیل­ های کیفی خوب انجام بدهد . بدین­ صورت توانسته تهیه و تنظیم خوبی داشته باشد و یکی از با کیفیت­ ترین مقاله­ ها را توانسته بدهد . متقاضی این­ طور مقالات بسیار زیاد هستند . افراد بسیار هستند یا اساتید زیادی هستند که تجربه­ های خیلی خوبی در دپارتمان­ های مختلف دارند . در مدیریت کارآفرینی ، مدیریت آموزشی و کمک می­ کنند که دانشجو در حین تدوین پایان­ نامه بتواند مقالات خود را در کنفرانس­ ها ، در همایش­ ها ، در مجلات معتبر ISI، ISC، ثبت کند . خیلی از موسسات داخلی هم این­کار را انجام می­ دهند و می­ توانند نگارش مقالات را داشته باشند . در گرایش­ های مختلف ، تحقیق در عملیات ، صنعتی ، مالی ، تولید ، تشکیلات ، بسیار مهم است که دانشجو استقبال کند و متعهد بشود به نوشتن مقاله و همین که پایان­ نامه تمام شد به فکر دفاع نیفتد و مقاله را صرفا برای آن دو نمره یک نمره دفاع ننویسد . خصوصا این­که صرفا نمره خیلی نمی­ تواند در سر نوشتش تاثیرگذار باشد . بنابراین ضروری هست که یک ، دو و یا چند مقاله خوب از یک طرح در بیاید و همه­ ی اطلاعات پایان­ نامه برای یک مقاله صرف نشود . و تا زمان دفاع و تصویب همه­ ی مراحل پایان­ نامه فرصت کافی دارد که با مشاوره­ های تلفنی یا حضوری از استاد راهنما و در پیش گرفتن متدولوژی جدید سعی در نگارش آن مقاله داشته باشد ، تا بتواند دفاع خوبی از پایان­ نامه خودش انجام بدهد . در این زمینه مجموعه­ های مدیریتی ، از زیر مجموعه­ های مختلف ، مدیریت اجرایی و شهری ، با موسسات مختلف همکاری دارند می­ توانند تجربه و توانمندی­ های خودشان را به نمایش بگذارند و کیفیت کار را بالا ببرند . بسیاری از این مراحل به­ صورت گارانتی شده و تضمینی انجام می­ شود و خود دانشجو می­تواند قدم­ به­ قدم با این مراحل پیش برود و مشاوره و راهنمایی بگیرد بدون این­که استرس خاصی داشته باشد . بدون این­که سردرگم بشود . ولی باید موسسه خوب را پیدا کند تا بتواند به یک کار خیلی سطح پایین اکتفا نکند و به تبع آن یک پایان­ نامه­ ای بسازد که از اعتبار کافی برخوردار باشد و این در رشته­ های مختلف می­ تواند صدق کند . طبیعتا اساتید مختلفی متقاضی هستند که بتوانند آن کار مربوطه را البته با رضایت خود دانشجو و صاحب اثر بگیرند حتی در بعضی موارد دیده شده که در جهت رفع اشکال و مشاوره به دانشجو برآمدند و به­ صورت تمام و کمال در اختیار دانشجو بودند فقط کافی است که با استاد راهنما همراه بشوند و در حقیقت یکی از وجوه متمایز کار هم همین است که به­ عنوان یک سیستم مشاوره­ ای در انجام پایان­ نامه ، استاد راهنما نقش بسیار مهمی ایفاء می­ کند . البته متاسفانه در برخی موارد دیده شده که در انجام پایان­ نامه­ های مختلف و حتی مقاله ، پروپوزال و سایر بخش­ها خیلی کم­کاری­ های مختلفی هم صورت گرفته اما در بیش­تر موارد خوش­بختانه استاد راهنما حداقل کمک­ های لازم را انجام خواهد داد . و این بسیار می­تواند خوب و مفید باشد برای دانشجویان رشته­ های مختلف که بتوانند مدارک خودشان را بگیرند و در سیستم­ های مختلف در کشور مشغول به کار بشوند .

انجام مقاله از پایان نامه ! چگونه ؟

بهترین پایان نامه کدام است ؟

در این بخش باید خود دانشجو یا آن محقق ببیند دنبال چه­ چیزی هست ؟ برای انتخاب موضوع باید مدل­ ها را بررسی کند ، نظریه­ های مختلف بررسی بشود ، خیلی از پژوهش­ های داخلی و خارجی باید از زیر نظر آن دانشجو بگذرد ؛ تا بتواند موضوع خوبی انتخاب بکند . جامعه آماریش را خوب انتخاب بکند . در واقع جامعه آماری صرفا پاسخ­ دهندگان به پرسش­نامه نخواهند بود باید ببیند آیا موضوع به دغدغه آن جامعه آماری و نمونه آماری هست ؟ چیزی که در این­جا اتفاق می­ افتد این است که استاد راهنما در این زمینه نقش محوری دارد ، نمونه­ گیری خیلی با اهمیت است ، ازانواع مختلف روش­ های نمونه­ گیری ، جدول کرجیس و مورگان ، فرمول کوکران ، جی پاور ، روش­ های دیگر می­ تواند استفاده بکند ، روش­ هایی که در بسیاری از کتاب­ های با کیفیت آمده ، از روش­ های معقولی که بتواند حجم نمونه خودش را پیدا کند تا بتواند ابزار را در بین آن­ها توزیع بکند و پرسش­نامه را توزیع بکند و جمع­ آوری بکند . روایی پایایی را خواهد داشت که باید بتواند از نظر کارشناسان که معمولا استاد راهنما و مشاور هست روایی­ اش را برای پرسش­نامه بگیرد ، برای پایایی­ اش هم می­ تواند از آلفا کرونباخ ، روش­ های دیگر دونیم شدن ، استفاده بکند تا بتواند پرسش­نامه پایا را داشته باشد . در مورد روش تجزیه و تحلیل هم باید دقت لازم را داشته باشد . حتما حتما باید دانشجو ها با یک آنالیزور مشورت کنند ، با یک آماریست مشورت داشته باشند ، تا بتوانند آزمون­ های مناسبی را در پایان کار برای انجام پایان­ نامه در رشته­ های مدیریت ، روان­شناسی ، سایر رشته­ ها مثل حسابداری یا مدیریت بیمه ، دولتی ، مدیریت استراتژیک ، تکنولوژی ، جهانگردی ، کارآفرینی ، مدیریت ورزشی ، بازاریابی ، آموزشی ، همه و همه داشته باشند . فقط در یک چنین موردی می­ توانند مقالات معتبر بدهند . و نوشتن پروپوزال آن بسیار با اهمیت هست ، نوشتن مرور ادبیات خیلی اهمیت دارد . و یک چیز خیلی مهم نتیجه­ گیری هست . نتیجه­ گیری حتما باید با نظر استاد راهنما باشد ، این چه نتیجه ­ای بالاخره از انجام آن کار گرفته می­شود ؟ در این زمینه می­ تواند نتیجه­ گیری مطالعات دیگر را ببیند و از آن­ها استفاده کند تا بتواند نتیجه­ گیری موفق داشته باشد . همه­ ی فارغ­ التحصیلان می­ دانند که وقتی پایان­ نامه اجرا شد می­ فهمند چقدر پایان­ نامه راحت بوده ، قبل ازآن سختی­ های زیادی می­ کشند همیشه از سختی­ ها ، دغدغه­ ها ، چالش­ های پایان­ نامه ناله می­ کنند ولی وقتی تمام شد دلشان برای پایان­نامه تنگ می­ شود . باید قوی باشند ، حجم مطالب علمی خیلی زیاد است ، دانشجو باید زمان بیش­تری را صرف کند ، کاری که فردا می­ خواهد انجام دهد همین امروز انجام بدهد . و کشف کند که در پایان­ نامه­ اش چه­ خبر است ؟ می­ تواند در این زمینه از افراد متخصص ، از افراد کار بلد استفاده کند ، از مشاوران استفاده کند، موسسات معتبری هستند ، از سایت­ های مختلف ، مثل : سایت آسان داک دات کام استفاده کند ، تا بتواند مطالب خوبی بگیرد . نه فقط برای نوشتن و نگارشش ، می­ تواند از کلیه مراحل اش آگاه بشود ، فقط در این زمینه هست که ، در این­ صورت هست که دانشجو می ­تواند یک کار با کیفیت ارائه بدهد . این­که در دانشگاه­ های سراسری ، دانشگاه­ های دولتی ، دانشگاه­ های آزاد چه­ خبر است ؟ کار با کیفیت انجام می­ دهند یا نه ؟ نمی­ تواند ملاکی خوب برای این افراد باشد . ویژگی­ های نوشتن را باید درک کند برای پروژه­ های تحقیقاتی ، بداند که کار عملی و کار تحقیقاتی وقت زیادی را طلب می­ کند و کاملا با تئوری­ های مدیریتی در سازمان­های مختلف ، نظریه­ های مختلف فرق می­ کند . از انواع خدماتی که دانشگاه به او می­ دهد در جهت بهبود کیفیت کار انجام پایان­ نامه استفاده کند . به هر قیمتی شده کارخوب انجام بدهد . در رشته معماری ، در رشته حسابداری ، همه و همه باید کارهای خوب انجام بدهند . گرایش­ های مختلفی هست که باید دانشجو مثلا در مدیریت دولتی ، در تشکیلات و روش­ها ، در بازاریابی و صادرات ، در تولید و عملیات پیشرفته ، منابع اطلاعاتی باید مراحل انجام کار تحقیقاتی را بشناسد . بعدها در تجارت و بیزینس و در زمینه­ های دیگر به­ دردش می­ خورد . می­ تواند اهداف سازمان را جلو ببرد . می­ تواند مدیریت اثر بخش داشته باشد . کارشناسی کند ، آماده پاسخ­گویی به هرموضوعی باشد . از اساتید مطرح کمک بگیرد . همیشه کنترل کیفیت را داشته باشد تا بعد ها بتواند در نگهداری پست­ های مختلف موفق باشد .

بهترین پایان نامه کدام است ؟