راهکارها و توصیه هایی برای انجام پایان نامه و رساله دکتری

راهکارها و توصیه هایی برای دانشجویان دکتری

آماده سازی

دروس و واحدهای اضافی را بدون نگرانی و در صورت نیاز برای بالابردن اطلاعات خود، در زمینه موضوعی با احساس دانش ضعیف ، اخذ کنید . این کار را از طریق دانشکده یا مرکز آموزش دانشجویان به صورت مناسب انجام دهید. زمان را در اولویت قرار داده و مدیریت کنید. یک رابطه نظارتی خوب ایجاد کنید . انجام پایان نامه و رساله دکتری را در اولویت قرار دهید .

انتخاب موضوع / سوال پژوهش

موضوع مورد نظر را انتخاب نموده و به خواننده توضیح دهید چرا آن موضوع جالب توجه است . انتخاب یک موضوع جالب توجه ، به ادامه کار کمک خواهد کرد .

دوره دکترا با تمرکز روی یک موضوع خاص است ، نه موضوعات گوناگون .

دانشجوی دکترا نیازی به پاسخ دادن به همه سوالات ندارد – یک دانشجوی دکترا خوب تعداد سوالات بیشتری نسبت به پاسخ ها در ذهن دارد . سوالاتی که شما مطرح می کنید مسائلی است که محققان بعدها به بررسی آن می پردازند (یا می توانید بعدا در حرفه دانشگاهی خود آن ها را دنبال کنید) !

دوره دکترا ، لزوما پایان عمر دانشگاهی تان نخواهد بود . این دوره سهم مهمی در دانش خواهد داشت ، اما احتمالا بعدا شما در ادامه فعالیت بیشتری خواهد کرد .

هنگام انتخاب یک موضوع، به دنبال یک ” روزنه” در میان پژوهش های دیگر باشید. یک توصیه خوب ، انتخاب یک مقاله پژوهشی است که واقعا در طول تحصیلات کارشناسی ارشد یا سایر دوره های تحصیلات تکمیلی دیگر ، ذهن شما را درگیر کرده است . چندین بار آن را بخوانید و بعد از آن به خود بگویید : “من می خواهم X را از این… انجام دهم ” . در مرحله شکل گیری موضوع ، بهتر است یک یا دو مقاله را با تمرکز و دقت زیاد مطالعه کنید .

استاد راهنما

استاد راهنما، بهترین دوست شما است ! ارتباط با استاد راهنما بایستی برای موضوع و همچنین سایر اساتید مناسب باشد .

به یاد داشته باشید که استاد راهنما، قادر به تصمیم گیری بهتر خواهد بود، چرا که ایده بهتری در مورد موضوع قابل کنترل و مدیریت دارد و از مسائل مواجه شده در مسیر پژوهش آگاه تر است ، به آنها گوش دهید !

سعی کنید به جای طرح مسائل، با راه حل های احتمالی به نزد استاد راهنمای خود بروید – ابتکار عمل خود را نشان دهید .

به طور کلی ، اساتید راهنما از دیدن متن های اولیه متنفرند – قبل از دادن یک نسخه متن برای خواندن ، سعی کنید معقولانه به آن بپردازید . استاد راهنما برای مرتب سازی متن های شما نیست – البته این کار بر عهده شماست !

شرح و توضیحات انجام پایان نامه و رساله دکتری

در نظر بگیرید که چگونه شرح و توضیحات در رشته شما ، مانند آیا پاسخ به خواننده و توضیح چگونگی رسیدن به این پاسخ را داده یا آیا خواننده را از طریق فرآیند یافتن پاسخ ، هدایت می کند ؟ در این مورد ، در صورت احساس راحتی ، از روش شرح استفاده کنید .

فکر کنید که چرا این ساختار را انتخاب کرده اید – آیا انجام پایان نامه و رساله دکتری می توانست ساختار بهتری داشته باشد ؟

با خواننده خود مهربان باشید

دوره دکترا یک رمان رازآلود نیست !

صحنه را برای خواننده خود ترسیم کنید، آنها را جای گذاری کرده و سپس آنها را از طریق پایان نامه راهنمایی کنید . دانشجوی دکترای خوب یک داستان می گوید . از نشانه ها به خوبی استفاده کنید- به خواننده بگویید که قصد دارید کجا بروید، سپس خلاصه سازی کنید و پیوندهای های مناسب را در سرتاسر آن برقرار کنید .

انجام بررسی مطالعات گذشته پایان نامه و رساله دکتری

بررسی مطالعات گذشته خود را در پایان نامه درنظر داشته باشید که بایستی به صورت یک فصل در آغاز پایان نامه شما باشد یا بهتر است «بررسی مطالعات گذشته نامشهود» وجود داشته باشد که مطالعات گذشته را در سراسر پایان نامه مورد بحث قرار دهد .

بررسی مطالعات گذشته بایستی با باقیمانده پایان نامه متعادل باشد . به طور کلی نبایستی دو سوم از پایان نامه بر مبنای تست تجربی را شامل شود .

به یاد داشته باشید که مرور مطالعات گذشته ایده های شما یا اطلاعات جدید نیست . بنابراین ، قبل از صفحه ۵۰ پایان نامه ، سعی کنید خواننده را با مطلب جدیدی روبرو کنید !

یک دانشجوی دکترا خوب به خواننده پایان نامه نشان خواهد می دهد که دانشجو ، مطالعات گذشته را بررسی کرده است . بررسی مطالعات گذشته که شما در ابتدای کار نوشتید ، احتمالا کل مطالب آن بخش در پایان نامه نهایی نیست . نسخه ای از بررسی مطالعات گذشته که در نهایت گنجانده می شود ، بایستی بسیار متمرکز باشد . بعضی از اساتید راهنما ، توصیه می کنند که این بخش را پس از نگارش بخش نتایج پایان نامه ، بایستی نوشت .

زمینه و مشارکت

زمینه خود را درک کنید و نشان دهید که از آن آگاه هستید . به خواننده بگویید در پی چه چیزی هستید . مشارکت شما بایستی منحصر به فرد بوده و اصالت خود را نشان دهد .

چگونه می توان به سهم و مشارکت خود اصالت بخشید ؟ سعی کنید بخشی از مشکل را پیدا کنید – سعی کنید چیز جدیدی بیابید (شاید یک روش جدید) ، لینک های جدید ، مواردی دیگری را از زمینه دیگری قرض بگیرید یا موردی را در یک زمینه جدید ، امتحان کنید .

نتیجه گیری

انتقادات را دریافته و در کار تان انعکاس دهید . قبل از انجام ویرایش و تجدید نظر نهایی ، از فکر در مورد دکترای خود بیرون بیایید – بدون یادداشت های خود در ساحل قدم بزنید و واقعا درباره آن فکر کنید .

محدودیت های PhD خود را بیان کنید .

در فصل نهایی ، بایستی وضوح و قدرت تحقیقات خود را بروز دهید – خواننده را در یک چارچوب مثبت ذهنی قرار دهید . سوالاتی مانند «چرا این کار را انجام دادم ؟» ، «چگونه این امر جهان را تغییر می دهد ؟ » را در نظر بگیرید .

اختصار و اعتماد

از اصطلاحات “سبک” استفاده نکنید و یا در حین گفتار از ام و عه گفتن اجتناب کنید .

جملات قوی تولید کرده و از حدس و گمان استفاده نکنید .

پایان نامه دکترا در مورد مقدار نوشتن متن نیست – کلمات اضافی تولید نکنید .

طول دوره دکترا چه مدت بایستی باشد ؟

عینی و شهودی بودن

PhD اغلب در مورد ایجاد یک ایده انتزاعی و عینیت بخشیدن به آن است . یک راه خوب برای کمک به ایجاد عینیت ، استفاده از نمونه ها برای نشان دادن آن است .

سایر روش های بهره گیری و کمک

شبکه های دانشکده ای ایجاد کنید . این امر می تواند در داخل یا خارج از دانشکده ، با سایر کارکنان دانشگاهی ، دیگر دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد یا دکترا) و یا افراد متخصص در زمینه تحصیلی تان باشد . ممکن است تمایل داشته باشید گروه مطالعه ، نگارش یا پشتیبانی را ایجاد کنید .

اطمینان حاصل کنید که یک روش قوی در دست دارید و داده های خود را به طور مناسب جمع آوری کرده اید .

نقاط ضعف و قوت در سراسر PhD وجود خواهد داشت . هنگامی که افت می کنید ، به خاطر داشته باشید که خیز هم وجود خواهد داشت . در صورتی که احساس می کنید به کمک اضافی نیاز دارید ، با استاد راهنمای خود صحبت کنید – از درخواست کردن از او نترسید ! در صورتی که شبکه های پشتیبانی خوبی اطراف خود ایجاد کرده اید ، می توانید از آنها کمک بگیرید .

برای درک موارد انتظار ، سایر پایان نامه های دکترا در رشته خود را مطالعه کنید . مطالب خود را منتشر کنید . این امر در واقع راهی برای صرفا نگارش مطلب نیست ، بلکه تجربه ای با فرایند بررسی همکاری خواهد بود . همچنین ، داشتن یک یا دو بخش از پایان نامه منتشر شده ، شما را در جایگاه خوبی قرار می دهد .

بعدها ، مقاله های پژوهشی مهم را دوباره بخوانید – دیدگاه شما از آنها ممکن است تغییر یابد. در نظر داشته باشید در صورتی که با دیگران در موضوع زمینه تحقیقات اختلاف نظر داشته باشید، ممکن است با ممتحنین خارجی هم مخالفت کنید !

 
 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج + 18 =