چگونه چکیده ای از نمونه پروپوزال دکتری تهیه کنم؟ خیلی سخته! خیلی! جدی می گم!

انجام نمونه پروپوزال دکتری

چکیده در حقیقت خلاصه ای از کل پروپوزال دکتری شماست که معمولا بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه می باشد . چکیده متفاوت از یک بیانیه پایان نامه ای است که در آن می تواند کل پروپوزال را خلاصه کرده و تنها به ذکر هدف و فرضیه پژوهش بسنده نکند . بنابراین ، در چکیده باید سرفصل های عمده پروپوزال شرح داده شود یعنی : سوال تحقیق ، چارچوب نظری ، طرح تحقیق ، روش نمونه گیری ، ابزار و روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها . در یک چکیده خوب محتوای پروپوزال به صورت کامل منعکس می شود در حالی که در عین حال همین چکیده می بایست هماهنگ بوده ، قابل خواندن باشد و درنهایت به صورت مختصر نوشته شود . هیچگونه اطلاعاتی که قبلا در نمونه پروپوزال دکتری مورد بحث قرار نگرفته است ، را درقسمت چکیده اضافه نکنید . البته توجه داشته باشید چکیده تنها به اندازه یک پاراگرافدر کل پروپوزال شما می باشد . از آنجا که کل پروپوزال را از طریق بخش چکیده برجسته می شود ، پس عاقلانه است که چکیده را در هنگام اتمام کار خود بنویسید . به این ترتیب ، تنها باید اطلاعاتی را که قبلا نوشته شده است ، مجددا در چکیده نوشته شوند .

یک قالب رسمی برای تدوین نمونه پروپوزال در روش های تحقیقاتی وجوددارد . هنگامی که دانشمندان علوم اجتماعی بخواهند یک آزمایش انجام دهند ، آنها درابتدا یک پروپوزال تهیه می کنند . در یک پروپوزال ، مسئله، هدف و اهمیت مطالعه و همچنین سوال و فرضیه تحقیق تعریف می شود . همچنین در یک پروپوزال نظریه هدایت مطالعه ، بررسی ادبیات مربوط به این نظریه و روش انجام آزمایش به صورت مختصر تشریح می شود . پروپوزال باید در قالب انجمن روانشناسی آمریکا (APA) نوشته شود . اگر آزمایشگر مقدمه ای دقیق و متبحرانه ننوشته باشد باعث می شود تا خوانندگان نتوانند دقیقا هدف آزمایش را درک کنند . مقدمه مولفه های متعددی از آزمایش که باید در هر پروپوزال گنجانده شود را توضیح می دهد . پس از خواندن مقدمه ، خواننده باید نتیجه بگیرد که چرا آزمایش کننده این تحقیق را انجام می دهد و چگونه این تحقیق می تواند بر جامعه دانشگاهی و جامعه اثر گذار باشد . هم چنین ، مقدمه قادر است تا توجه خواننده را به خود جلب کند ، موضوع را در اختیار خواننده قرار داده و تعریف مختصری از نظریه ای راکه این مطالعه مبتنی بر آن می باشد را ارائه دهد .