چند نکته مهم ساختار نتیجه گیری فصل پنجم پایان نامه دکتری

چند نکته مهم ساختار نتیجه گیری فصل پنجم پایان نامه دکتری

تقاضای عمومی برای فصل پنجم پایان نامه دکتری می تواند در دانشگاه های مختلف متفاوت باشد ، اما معمولا باید تعدادی از جنبه های مختلف را در بر گیرد . اول از همه ، این قسمت باید با بخش اصلی مقاله ی شما و آن دسته از مفاهیمی که در فصل های قبلی مورد بحث قرار گرفته اند ، نزدیک باشد . اگر شما در مراحل اولیه به ارائه ی مدارک و یا استدلال های گوناگون پرداخته اید ، باید یافته های مربوط به تجربیات خود را نیز به این بخش اضافه نموده و سپس به نتیجه گیری کلی بپردازید . اعتبار درخواست شما باید ثابت شود ! اگر درباره ساختار این فصل صحبت کنیم ، چندین عنصر مهم وجود دارد که ارائه ی آن ها بسیار ضروری است . آن ها می توانند کار شما را منطقی تر و صریح تر نشان دهند . تحقق این امر به نوبه خود توانایی شما برای ارائه خلاصه های مفید و مختصر و همچنین اطلاعات دیگر را روشن خواهد نمود .

ساختار نتیجه گیری پایان نامه و رساله دکترا نباید داده های جدیدی را که در بخش عمده تحقیق مورد بحث قرار نگرفته اند ، ارائه نماید . این بخش باید توضیح دهد که آیا سوالات تحقیقی پاسخ داده شده اند ؟ آیا فرضیه های نظری تایید شده اند ؟ یا بسیاری از آن ها رد گشته اند ؟ لازم نیست نمونه های بسیاری را از کار قید نمایید . در واقع، ارائه ی نمونه هایی بسیار حائز اهمیت است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . هرگز منابع را فراموش نکنید ! برای نشان دادن این که تمام پیشنهادات و نتیجه گیری های شما بر اساس نظرات آکادمیک ارائه شده اند ، باید موقعیت خود را در این پایان نامه و رساله دکتری اعلام نمایید . نتیجه گیری شما از مقاله باید شامل امتیازاتی باشد که توجه اساتید زمان دفاع را به خود جلب نموده و دانش قانع کننده ای را ارئه نماید :

  • خلاصه ای کوتاه از ایده های اصلی که در بخش اصلی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته اند .
  • نتیجه گیری و استنباط به مفاهیم نظری و یافته های عملی اشاره دارد که در طی تحقیق بدست آمده اند . در این بخش ، شما می توانید نتایج و انتظارات قبلی خود را با یکدیگر مقایسه نمایید . این امکان وجود دارد که سوالات پژوهشی و یا فرضیه های موجود را بررسی نموده و پشتیبانی و عدم پشتیبانی از آن را نشان دهید . ارائه ی بینش های جدید و یا مخالف نیز خالی از لطف نخواهد بود .
  • شما می توانید استدلال ها ، ایده ها ، نتایج ، و سایر جنبه های مهم تحقیقی را نیز ارائه نمایید .
  • محدودیت های کاری که در آن دستورالعمل های مربوط به انجام پایان نامه دکتری باید ارائه شود .
  • توصیه های لازم برای پیگیری مطالعات و زمینه های علمی معتبر بر اساس نتایج به دست آمده و قضاوت شخصی .
  • پیامدهای این کار که می تواند برای مطالعات قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد .
  • و در آخرین مرحله – نتیجه گیری کلی از تحقیقات ، نتایج ، تاثیر ، و اهمیت آن .

چند نکته مهم ساختار نتیجه گیری فصل پنجم پایان نامه دکتری