مشاوره ، آموزش نوشتن و آموزش انجام پروپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی با انتخاب مقاله بیس خوب

 

انجام بسیاری از کارها از جمله آموزش نوشتن پروپوزال و پایان نامه تخصص و تجربه خاص خود را طلب می کند . در دانشگاه های همه کشورهای جهان برای کارهای تحقیقاتی اهمیت خاصی قائل هستند . اگرچه  خط مشی عمومی به عنوان یک رشته تحصیلی و مطالعاتی در شرق آسیا از دهه ۱۹۶۰ آغاز شده است ، روند کلی آموزش خط مشی عمومی در توسعه برنامه های آموزشی و شیوه های حرفه ای در امور عمومی ، پدیده ی تازه ای است که به واسطه تغییرات سریع در محیط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای شرق آسیا همچنین گسترش برنامه های آموزشی حرفه ای مانند دوره  های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در منطقه ، برانگیخته شده است .
در کره جنوبی و تایوان ، گذار و حرکت  به سوی سیستم های مردم سالار ، دامنه مشارکت در فرایند خط مشی را توسعه داده لذا تقاضا جهت متخصصین و تحلیل گران خط مشی که دارای  آموزش حرفه ای در خط مشی عمومی باشند را افزایش داده است .
در چین ، جایی که در میانه دهه ۹۰ میلادی تنها دانشگاه های اندکی ، ارائه دهنده ی دوره های خط مشی عمومی بوده اند ، تحت رهنمودهای کمیته هیات منتخب دولت ، دوره تحلیل خط مشی عمومی یکی از،  ۹ دوره ی اجباری در برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شده است که در حال حاضر در بیش از ۱۰۰ دانشگاه در سراسر کشور ارائه میشود .
به علاوه  خط مشی عمومی به عنوان موضوع کلیدی در آزمون های ورودی سازمان استخدامی کشوری در تعدادی از کشورها نیز محسوب شده است .
تاکید فزاینده بر آموزش خط مشی عمومی نه تنها می بایست فراهم کننده نیرو عظیم برای توسعه رشته خط مشی عمومی در شرق آسیا باشد بلکه  باید فرصت های بی سابقه برای تقویت ظرفیت خط مشی بین موئسسات دولتی ، سازمانهای غیردولتی و  جامعه مدنی فراهم کند . در حالی که کشورهای شرق آسیا  قدمهای بزرگی به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر برداشته اند ، هر یک از آنها با مجموعه ای از چالش های هولناک همچون گرمایش جهانی ، تروریسم و پا به سن گذاشتن جمعیت (پیری) روبرو هستند .
ظرفیت خط مشی در برخورد با این چالش ها در این کشورها ممکن است عاملی تعیین کننده در موفقیت آنها در قرن ۲۱ باشد و آموزش خط مشی عمومی می تواند کاتالیزور باشد . از سوی دیگر تقاضای روبه رشد و سریع برای آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا ممکن است بیانگر چالش های شدیدی باشد .
به علت اینکه تعداد محدودی از برنامه های تحصیلات تکمیلی در خط مشی گذاری در شرق آسیا وجود دارد لذا اساتید اندکی در رشته خط مشی عمومی آموزش دیده اند . به طور نمونه  در کشور چین ، دوره های تحلیل خط مشی عمومی برای برنامه های کارشناسی ارشد مدیریت دولتی اغلب بوسیله اعضا هیات علمی که هیچ کدام تجربه آموزشی حرفه ای در  رشته خط مشی عمومی ندارند تدریس میشود .
در تایوان ، کره جنوبی و ژاپن نسل متخصصین ، مطالعاتشان را در کشورهای غربی ، جایی که تاریخ طولانی در آموزش خط مشی عمومی  دارند ، دنبال کرده اند .
توسعه ابزار یادگیری ممکن است سرعت تقاضای روبه رشد و سریع برای آموزش خط مشی عمومی را نگه ندارد . اگرچه منشا رشته خط مشی عمومی را می توان برای ظهور علم خط مشی در کشورهای غربی مخصوصا در امریکا ترسیم کرد اما مطالعه خط مشی عمومی عمیقا ریشه در سیستم های سیاسی ، هنجارهای فرهنگی و زمینه های تاریخی دارد که به طور قابل ملاحظه ای کشورها را از یکدیگر متمایز می سازد و بنابراین حیاتی است که  کاربردپذیری تئوری ها در سایر زمینه ها نیز ارزیابی شود.اگر چه تقاضای رو به رشد و سریع برای آموزش خط مشی عمومی ممکن است زمان اندکی برای توسعه ابزار یادگیری بر پایه زمینه های محلی باقی می گذارد و مدرسان و اساتید مجبور به یادگیری از کشورهای غربی هستند.
این مقاله بروی تنش های مختلف در توسعه آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا و تاثیرات بالقوه آنها بروی توسعه این رشته در بلند مدت تمرکز می کند. به ویژه ما ظرفیت آموزش ، پوشش و ابزار یادگیری برای آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا را از طریق تحلیل ۶۲ برنامه درسی  مورد استفاده در برنامه های آموزشی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های مهم چین ، کره جنوبی ، تایوان و ژاپن بررسی می کنیم .
تحلیلمان به ما اجازه می دهد برخی ویژگی های قابل توجه در توسعه آموزش خط مشی عمومی در شرق آسیا را کشف کنیم و درک و بینش کلی نسبت به پتانسیل ها و چالش های در حال توسعه کسب کنیم .
بنابراین باید ملاحظه شود که همیشه مشاوره برای آموزش انجام پایان نامه مدیریت دولتی با مقاله بیسی خوب به دانشجو این توانایی را می دهد تا جلسه دفاع بسیار خوب داشته باشد .