معرفی سایت ایستگاه دانشجو

موسسه علمی و پژوهشی ایستگاه دانشجو

موسسه علمی و پژوهشی ایستگاه دانشجو قدیمی ترین موسسه مشاوره پروپوزال و پایان نامه در کشور بوده که این مطلب را می توان از دامنه سایت کاملا متوجه شد که سایر موسسات با اضافه کردن اعداد یا کلمه دیگر به کلمه پایان نامه بعد این موسسه تأسیس شده اند. این موسسه در سال های اخیر از طرف دانشجویان و حتی همکاران به عنوان موسسه نمونه کشوری در این زمینه انتخاب شده و دانشجویانی که با این مرکز بزرگ علمی کار کرده اند، با نمرات خوب و مقالات متعدد توانسته اند با رضایت خاطر از پایان نامه و رساله خود دفاع کنند .

رمز موفقیت موسسه ایستگاه دانشجو : اساتید موسسه ایستگاه دانشجو در تمامی مراحل نوشتن  و انجام پایان نامه با دانشجویان همراه بوده و تا دفاع از پایان نامه مشاوره و راهنمایی های لازم و همچنین از همه مهم تر آموزش های لازم را به دانشجویان در رشته های مختلف ارائه می کنند .

 چشم انداز موسسه : مرکز علمی و پژوهشی ایستگاه دانشجو با هدف توسعه آموزش در رابطه با نوشتن پروپوزال و پایان نامه و مقاله نویسی در رشته های مختلف، امید دارد تا نگرانی های دانشجویان در رابطه با نوشتن پایان نامه کمتر شده و نیازهای آنها توسط مرکزی جامع پاسخ داده شود. امید است این هدف و چشم انداز با کار و تلاش کسترده محققان و اساتید این موسسه برآورده شود .