چگونگی انجام همه مراحل پایان نامه ی رشته ی مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری

چگونگی انجام همه مراحل پایان نامه ی رشته ی مدیریت بازرگانی در مقطع دکتری

یکی از گرایش های رشته ی مدیریت در مقطع دکتری رشته ی مدیریت بازرگانی می باشد، این رشته بصورت نظری و عملی به مقوله ی کسب و کار می پردازد. در حقیقت هدف این گرایش آشنایی دانشجویان با مفاهیم نظری کسب و کار و همزمان توانمند ساختن آنان در حوزه ی عملی آن می باشد. برای گرایش مدیریت بازرگانی در رشته ی مدیریت در مقطع دکتری دانشجویان بعد از نگارش پایان نامه ، باید بر اهداف ذیل دست یابند.

 • دانشجویان بعد از انجام و نگارش رساله یا پایان نامه در مقطع دکتری رشته ی مدیریت بازارگانی باید بتوانند جدیدترین تحقیقات صورت گرفته و نظریات مربوطه در حوزه ی مدیریت بازرگانی را درک کرده،بر آنها مسلط شده وآنها را بدرستی بکار گیرند.

 

 • آنها بعد از اتمام پایان نامه ی در رشته ی مدیریت بازرگانی ، باید بتوانند در تولید علم و درنتیجه تولید متون تحقیقاتی مورد نیاز در حوزه ی رشته ی مدیریت بازرگانی نقشی پر رنگ ایفا کنند، و در نهایت در پیشبرد اهداف نظام آموزشی کلان کشور مساعدت نمایند.

 

 • دانشجویان بعد از اتمام نگارش پایان نامه به مدیرانی کارآمد در حوزه ی مدیریت بازرگانی تبدیل شده که در جهت خدمت به جامع، فعالیت خواهند کرد و در خدمت رشد و نمو هر چه بیشتر جامع بصورت عملی و علمی حرکت خواهند کرد.

 

 • بعد از اتمام پایان نامه در مقطع دکترا در رشته ی مدیریت بازرگانی، فارغ التحصیلان تبدیل به محققان و مدرسان کارآمدی در حوزه ی مدیریت بازرگانی شده تا بتوانند دانشجویان در مقاطع مختلف در این حوزه را تربیت نمایند.

 

 • فارغ التحصیلان پس از اتمام پایان نامه ی دکترا در رشته ی مدیریت بازرگانی ، باید بتوانند نسخه ی علمی بومی در این رشته  تولید کنند، نسخه ای متناسب با فرهنگ و شرایط علمی کشور نسخه ای که مبتنی بر حقایق موجود جامع ایرانی باشد.این نسخه ی علمی بایستی   برگرفته از نظریات ثابت شده و نظریات و تحقیقات جدید در سطح جهان در حوزه ی مدیریت بازرگانی باشد، هدف نهایی بومی سازی دانش و حرکت به سوی خودکفایی علمی بویژه در حوزه ی عام  علوم مدیریتی وبصورت خاص علوم مدیریت بازرگانی می باشد.

 

چه کسانی می توانند در مقطع دکترای مدیریت بازرگانی تحصیل کنند؟

 

کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تمامی گرایش های مدیریت می توانند در مقطع دکترای رشته ی مدیریت بازرگانی تحصیل کنند. آنها باید در طی این دوره از تحصیلات تکمیلی در حدی از نظر علمی توانمند شده باشند که بتوانند مطالب و داده ها را از منابع گوناگون و موثق و با ابزار درست و کارآمد  برای نگارش  رساله ی دکترای خود گردآوری کنند، همچنین باید بتوانند رساله ی دکتری خود را در رشته ی مدیریت بازرگانب بدرستی ویرایش و تصحیح  نمایند،و سرانجام با موفقیت از آن دفاع نمایند. از این رو نگارش پایان نامه ی دکترای مدیریت  بازرگانی امری مهم برای دانشجویان این رشته می باشد به نحوی که، بایستی  از ابتدای تحصیل  مقطع دکترب،  خود را برای آن همواره  آماده نمایند.

 

نگارش پروپوزال و نگارش پایان نامه ی دکترای مدیریت بازرگانی

 

دانشجوی مقطع دکترا ی مدیریت بازرگانی برای نوشتن پایان نامه، نخست باید موضوع مناسب برای پروپوزال یا طرح پیشنهادی خود را با کمک استاد راهنما انتخاب کند.  و بعد از دریافت تاییدیه  پروپوزال از دانشگاه، و پس از جمع آوری مطالب و استخراج داده ها،  و تحلیل،  بررسی و راستی آزمایی آنها،  نسبت به نگارش  پایان نامه اقدام نماید. اما گام نخست در این راستا،  نگارش صحیح طرح پیشنهادی اولیه می باسد که پروپوزال نامیده می شود.

 

نکات مهم در نگارش پروپوزال یا همان طرح پیشنهادی

برای نوشتن پایان نامه در مقطع دکترا ی مدیریت بازرگانی به شرح ذیل می باشد:

 

 

 • رساله ی دانشجو چه مساله یا مشکلی را بیان می کند؟

 

 • چرا موضوع انتخابی یک چالش در حوزه ی علمی مورد نظر می باشد؟

 

 • یافتن راه حل چه اهمیتی دارد؟

 

 • نحوه ی پاسخ دهی به سوالات طرح شده در خصوص موضوع مطرح شده، چگونه است؟

 

پاسخ به این سوالات در تهیه ی یک پروپوزال مناسب بسیار مهم می باشد، دانشجو باید از تجربه و دانش استاد راهنما در تهیه ی پروپوزال غافل نشود، و همواره از او کمک و مشورت بخواهد.و پی را در جریان امپر قرار دهد.

 

اهمیت استخراخ مقاله از رساله ی دکتری رشته ی  مدیریت بازرگانی

 

از آنجا که بدون داشتن مقاله امکان دفاع از رساله ی مقطع دکتری در رشته ی مدیریت  بازرگانی ممکن نیست، بهتر است دانشجو بعد از تایید پروپوزال و همزمان با نگارش پایان نامه، شروع به تهیه مطالب و نگارش مقاله نماید. زیرا در پذیرش مقاله، مقوله های مانند، نگارش صحیح، ویرایش به موقع و حرفه ای، پیدا کردن ژورنال مناسب و معتبر، رعایت چهارچوب ها و قواعد ژورنال مورد نظر وسایر مقوله های از این دست، فرآیندهای عمدتا وقت گیر می باشند که نه تنها نیازمند صرف زمان و انرژی می باشد بلکه اگر مسیر درستی در انجام آنها انتخاب نشود،چه بسا باعث اطلاف وقت، هدر رفت بودجه وانرژی زیادی شده و ثمره ای جز ناکامی برای دانشجو نخواهد داشت.

 

قسمتهای پایان نامه مقطع دکتری

 

بصورت کلی،  پایان نامه در مقطع دکترا ی مدیریت  بازرگانی دارای قسمتهای زیر می باشد:

 

بخش معرفی

بخش قدردانی

بخش چکیده

بخش فهرست مطالب

متن پایان نامه، که خود شامل موارد ذیل می باشد:

فصل اول: به کلیات تحقیق می پردازد

فصل دوم: به پیشینه ی پژوهش و به بررسی مطالعات قبلی انجام شده می پردازد

فصل سوم: به مواد و روش های انجام تحقیق می پردازد

فصل چهارم: به تجزبه و تحلیل نتایج حاصله از تحقیق می پردازد

فصل پنجم: به نتیجه گیری می پردازد و پیشنهادات در خصوص تحقیق و یا انجام مطالعات بیشتر در این بخش می آید

فصل ششم: به فهرست منابع مورد استناد در تحقیق می پردازد

ضمایم

چکیده یا همان خلاصه ی تحقیق به انگلیسی

 

 

همانطور که می بینید، پایان نامه دارای بخشهای زیادی است که هر کدام خود به بخشها و قسمتهای کوچکتری با جزئیات بیشتری تقسیم می شوند، از این رو بهره گیری از راهنمایی و هدایت افراد متخصص برای کمک، راهنمایی و هدایت دانشجو، در زمینه نگارش پایان نامه دکترای مدیریت گرایش بازرگانی امری حیاتی و مهم است.

 

همچنین تهیه مطالب، نگارش، و انتخاب ژورنال مناسب برای استخراج  صحیح مقاله از آن پایان نامه دارای اهمیتی بیشتری می باشد،از این رو وجود تیمی کارآمد، خبره، حرفه ای و متعهد برای کمک به دانشجو در نگارش پایان نامه دکترای مدیریت  بازرگانی امری اجتناب ناپذیر است، و این مهم  به معنی  مشاوره،  مساعدت، و  هدایت دانشجو در تمامی مراحل  انجام پایان نامه رشته ی مدیریت بازرگانی می باشد.  مساعدتی که در نهایت منجر بر تولید دانش می شود.

چگونگی انجام رساله دکتری به زبان انگلیسی؟

چگونگی انجام رساله دکتری به زبان انگلیسی؟
انجام رساله ی دکتری به زبان انگلیسی از اهمیت فراوانی برای دانشجویان دکتری برخوردار می باشد. چرا که با نگارش پایان نامه ی خود به زبان انگلیسی می توانند ان را در مجلات و جوامع معتبر جهانی انتشار داده و به تبع از مزایای فراوانی بهره مند گردند. از آن جایی که تمامی افراد تمایل دارند پایان نامه ی خود را به زبان مادری که با آن راحت تر می باشند، نگارش نمایند؛ اهمیت ترجمه در این بین مشخص می گردد. بر خلاف تصور عموم ترجمه ی رساله ی دکتری کار ساده ای نیست و علاوه بر نیاز به تسلط بر زبان انگلیسی و هم چنین آگاهی کامل نسبت به قوانین ترجمه لازم است تا مترجم با رشته ی تخصصی پایان نامه و هم چنین اصطلاحات تخصصی موجود در پایان نامه اشنا باشد. در ادامه ی مطلب به بررسی برخی از این اصطلاحات خواهیم پرداخت.

ترجمه ی اصطلاحات پایان نامه ی دکتری
پیش از بررسی اصطلاحات و واژه های مهم موجود در پایان نامه و ترجمه ی انگلیسی آن ها لازم است بدانید که به طور کلی ترجمه ی رساله دکتری چه چیزی می باشد. البته در فارسی استفاده از کلمه ی تز دکتری رواج دارد اما جالب است بدانید که این کلمه در زبان انگلیسی برای پایان نامه ی کارشناسی ارشد کاربرد دارد. ( Master’s thesis ). در واقل ترجمه ی پایان نامه ی دکتری Doctoral dissertation می باشد. لازم است دقت داشته باشید که این دو کلمه را به جای هم استفاده نکنید.

مقاله
واژه ی دیگری که اطلاع از ترجمه ی آن اهمیت زیادی دارد مقاله می باشد. در زبان انگلیسی معادل های زیادی براز واژه ی مقاله وجود دارد که مسلما کاربرد های آن ها نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. برای مثال Article یکی از معادل های مقاله می باشد که می توان آن را برای هر نوع مقاله ای که در مجلات علمی و یا غیر علمی منتشرشده است اطلاق نمود. این در حالی است که Paper به مقاله های علمی گفته می شود که در مجلات علمی انتشار یافته باشند. هم چنین به پیش نویس این نوع از مقاله های علمی که هنوز به تایید نرسیده باشد Manuscript گفته می شود. در صورتی که از میان مقالات ارسالی در یک کنفرانس مقاله ای پذیرفته و ارائه گردد، در زبان انگلیسی Proceeding نامیده می شود.

عنوان پایان‌نامه
اولین چیزی که توجه خواننده را به پایان نامه ی شما جلب می کند، عنوان پایان نامه می باشد. در صورتی که عنوان پایان نامه می شما جذاب و بدیع باشد، خواننده به مطالعه س آن ترغیب می شود. معادل واژه ی عنوان پایان نامه در زبان انگلیسی Thesis Title می باشد. لازم است در ترجمه ی عنوان پایان نامه ی خود به انگلیسی دقت کافی را داشته باشید و تمامی تلاش خود را به کارگیرید تا ترجمه ی عنوان نیز جذابیت کافی را داشته باشد.

تقدیر و تشکر
از دیگر بخش های مهم پایان نامه می توان به بخش تقدیر و تشکر اشاره نمود که دانشجو در آن از افراد و یا موسساتی که در به پایان رساندن پایان نامه به او یاری رسانده اند تشکر و قدردانی می کند. ترجمه ی این قسمت در زبان انگلیسی Acknowledgment است.

چکیده و مقدمه
از دیگر مهم ترین قسمت هایی که در پایان نامه موجود است می توان به چکیده مقدمه اشاره نمود. در واقع چکیده یا همان Abstract خلاصه ای از کل پایان نامه در حدود ۳۰۰ کلمه می باشد. مقدمه یا Introduction نیز در مورد کلیات پایان نامه و هم چنین و انگیزه ها و اهداف دانشجو جهت انتخاب موضوع و پرداختن به تحقیق در رابطه با ان اشاره دارد. این دو بخش که در ابتدای پایان نامه ها آورده می شود، معمولا جزو نخستین بخش هایی می باشد که خواننده اقدام به مطالعه ی ان می کند. در واقع معمولا افراد با مطالعه ی چکیده و مقدمه به کلیت پایان نامه پی می بردند و تصمیم می گیرند که آن را به طور کامل مطالعه کنند یا نه. به همین جهت نیز ترجمه ی این قسمت ها در پایان نامه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. گاهی ممکن است به جهت
ترجمه ی نادرست، مفهوم به درستی انتقال نیابد که این امر می تواند موجب به باد رفتن زحمات فراوان دانشجو شود.

پروپوزال
پروپوزال یا همان طرح اولیه ی پایان نامه در زبان انگلیسی نیز همان Proposal نامیده می شود. البته معادل فارسی این واژه پیشنهاد پژوهشی می باشد اما به اندازه ی واژه ی پروپوزال رایج نیست.

پیشینه تحقیق
پیشینه ی تحقیق قسمتی در پژوهش است که به بررسی پژوهش های پیشین انجام شده در رابطه با موضوع پایان نامه می باشد. معادل این قسمت در پایان نامه Research background می باشد.

روش تحقیق
فصل سوم پایان نامه که روش تحقیق نامیده می شود، همان طور که از نام آن مشخص است به بررسی شیوه ی پژوهش توسط پژوهشگر پرداخته می شود. در این قسمت به صورت مفصل و با جزییات کامل بیان می شود که چه ابزارها، شیوه ها، آزمایش ها و … جهت جمع آوری داده ها و نیز انجام پژوهش به کار گرفته شده است. معادل انگلیسی این قسمت در پایان نامه Research method می باشد.

نتایج
فصل چهارم پایان نامه شامل نتیجه گیری می گردد. اهمیت این بخش نیز مانند بخش چکیده و مقدمه است. چرا که اغلب خواننده پس از خواندن چکیده و مقدمه برای اطلاع از این که نتیجه ی این پژوهش چه چیزی بوده و دستاورد های آن چیست، به این قسمت رجوع می کند. به همین سبب نیز نگارش جذاب و نیز ترجمه ی صحیح و اصولی آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. معادل انگلیسی این قسمت Results می باشد.

جمع‌بندی
Conclusion بخش جمع بندی یا همان
بخشی در پایان نامه است که در آن پژوهشگر به مرور تحقیق می پردازد و در آن بیان می کند که نتیجه ی پژوهش او چه مزایا و هم چنین برتری هایی نسبت به دیگر پژوهش هایی که در پیشینه ی تحقیق به آن اشاره شد دارد.

دیگر اصطلاحات مهم
از جمله ی دیگر اصطلاحات مهمی که اغلب در رابطه با پایان نامه ها شاهد آن ها می باشیم می توان به منابع یا همان References و هم چنین دفاع از پایان نامه ی دکتری یا Defending the doctoral dissertation اشاره نمود.

مشاوره پایان نامه دکتری

بررسی فصول در انجام پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی

بررسی فصول در انجام پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی

از جمله نکاتی که دانشجویان انجام پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی لازم است به آن توجه داشته باشند، اطلاع از فصل های پايان نامه می باشد. فصل های پایان نامه در اغلب دانشگاه ها به پنج فصل كلی تقسيم بندی می گردد. اطلاع از این فصول پیش از انجام پایان نامه ضروری می باشد و بدیهی است که بدون اطلاع از آن ها انجام پایان نامه بی معنی می گردد. در ادامه ی مطلب به ترتیب به بررسی فصول پایان نامه خواهیم پرداخت.

فصل اول :

فصل اول پایان نامه که اغلب کلیات پژوهش نیز نامیده می شود، به طور معمول مطابق با فرمت هر دانشگاهی انتخاب می‌ گردد. به طور معمول در فصل اول مباحث زیر پوشش داده می شود‌:

مقدمه یا بیان مسئله
از جمله اجزای فصل اول می توان مقدمه یا بيان مسئله را نام برد که در آغاز پایان نامه بیان می گردد و در آن شاهد معین شدن کلیاتی از مباحث مطرح‌شده در فصل می باشیم. در واقع این قسمت ها به خواننده اعلام می کند که در این فصل چه مطالبی بیان می گردد و آن ها را با کلیات پایان نامه آشنا می سازد. در واقع در این قسمت شاهد بررسی مسئله ای خواهیم بود که قصد دارید در پایان نامه روی ان تحقیق نماییم.

ضرورت انجام تحقيق

پس از بررسی و بیان مسئله ی مورد نظر در پایان نامه نوبت به بیان ضرورت انجام تحقیق می رسد. ضرورت انجام تحقيق در واقع به این معنا می باشد که بررسی موضوعی که شما در انجام پایان نامه دکتری مدیریت بازرگانی به آن پرداخته اید چه اهمیت و لزومی داشته. در بیانی دیگر باید اعلام نمایید که بر اساس چه مسئله یا مشکلی اقدام به نگارش پایان نامه ی خود نموده اید.

اهداف پایان‌نامه
از جمله قسمت هایی که در فصل اول پایان نامه دکتری مدیریت بازرگانی آورده می شود اهداف پایان نامه می باشد. اهداف شما از انجام پایان نامه لازم است تا به صورت روشن و بدون هیچ گونه ابهامی بیان گردد. هم چنین لازم است تا افزون بر منطقی و واقع‌بینانه بودن با عنوان و دیگر اجزای پایان نامه مطابقت داشته باشد.

فرضیه‌های پژوهش

فرضيات پایان نامه ی شما در واقع جملاتی خبری می باشند که پیش از انجام پایان نامه در ذهن شما وجود دارد و شما در فصل پایانی پایان نامه ی خود به رد و یا تایید آن ها می پردازید. لازم است دقت نمایید که فرضیه‌ای مطرح نکنید که در فصل پایانی مقاله ی خود توانایی رد یا تایید آن را نداشته باشید.

تعريف متغیرهای پژوهش
در هر موضوعی از پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی
برخی متغیرهای وجود دارد که برای درک نمودن ساده تر لازم است تا در فصل اول به تعریف آن ها پرداخت.


فصل دوم :

در فصل دوم پایان‌نامه دکتری مدیریت بازرگانی لاطم است تا پس از خواندن مقالات فارسی و انگلیسی مرتبط با عنوان پایان نامه ی خود به جمع بندی آن ها پرداخته و سپس شروع به نوشتن فصل دوم نمایید. لازم است دقت داشته باشید کا فصل دوم پایان نامه نیز هم چون فصل اول آن نیاز به دادن رفرنس دارد و تمامی مطالب لازم است از منابع معتبری نگاشته شوند. بر خلاف تصور اغلب افراد در این فصل نباید به کپی مقالات گذشته بپردازید، بلکه لازم است تا جمع بندی و خلاصه‌ای از این مطالب را نگارش نمایید. هم چنین لازم است دقت کامل داشته باشید که این مطالب با مطالب دیگر فصول نیز ارتباط و پیوستگی لازم را داشته باشد.

فصل سوم:

در سومین فصل از پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی لازم است تا به طور کامل به بیان روش تحقیق بپردازید. لازم است تا روشی که برای انجام رساله ی دکتری مدیریت بازرگانی خود بر می گزینید برای پایان نامه ی شما کاربردی باشد و شما را در رسیدن به نتیجه ی نهایی مطلوب یاری نماید. در رشته ی مدیریت بازرگانی اغلب روش های تحقیق به صورت آماری و یا مرتبط با آن می باشد.


فصل چهارم:

فصل چهارم در پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات پژوهش می باشد. در واقع در این فصل با توجه به روش ها و هم چنین ابزارهای ذکر شده در فصل سوم به انجام پژوهش پرداخته می شود. در واقع لازم است تا پس از جمع آوری اطلاعات به به شیوه های مختلفی از جمله مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و … به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخت. نکته ای که در این فصل حائز اهمیت می باشد، عدم استفاده نمودن از رفرنس ها و تکراری نبودن مطالب می باشد. در فصول پیشین بیان شد که لازم است حتما این اطلاعات بر طبق منابع معتبری نگاشته شوند اما در این فصل اکیدا نباید مطالب تکراری باشند و به آن ها رفرنس داده شود چرا که این اطلاعات مبنی بر تحلیل اطلاعات در پایان نامه ی شماست و باید توسط شما انجام گردد.

فصل پنجم:
فصل پنجم پایان نامه ی دکتری مدیریت بازرگانی نیز در ادامه ی فصل چهارم صورت می گیرد. یعنی همان طور که ذکر شد در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازیم و در فصل پنجم از این تجزیه و تحلیل نتیجه گیری می کنیم. این فصل که فصل پایانی پایان نامه می باشد به عنوان نتیجه گیری و پیشنهادات نامیده می شود و اهمیت بسیاری دارد. علت اهمیت این فصل این است که هدف اصلی پایان نامه در ان محقق می شود. در واقع با انجام یک پایان نامه شما به دنبال بررسی یک موضوعی می باشید که در فصل اخر به ان پاسخ خواهید داد. افزون بر نتیجه گیری در این فصل لازم است تا به فرضیه هایی که در فصل نخست پایان نامه بیان نمودید پاسخ دهید و ان ها را رد یا تایید نمایید. افزون بر این در این فصل از رساله ی دکتری مدیریت بازرگانی خود می توانید پیشنهاداتی در راستای پژوهش خود و نیز در جهت رفع مشکلاتی که در تحقیق شما به ان می پردازد بیان نمایید. هم چنین لازم است تا تفاوت هایی که نتیجه گیری پایان نامه ی شما با دیگر مقالات پیشین داشته را مقایسه نمایید و بیان کنید که نتایج شما مطابق با آن هاست و یا خلاف آن ها را بیان می دارد.

یادگیری اصول و روش تحقیق برای انجام پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری

یادگیری اصول و روش تحقیق برای انجام پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری

زمانی که یک دانشجو در صدد فارغ‌التحصیل شدن در رشته‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری است، باید واحدی درسی را با عنوان پروژه پشت سر بگذارد.

حال شاید بپرسید پروژه چیست؟ پروژه همان واحد درسی‌ای می باشد که در آن پایان نامه و رساله‌ای به دانشگاه ارائه می‌گردد. چک

برای تدوین پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری باید برخی از اصول و روش‌های مناسب برای تحقیق به کار گرفته شوند. ما در ادامه‌ی این مقاله قصد داریم شما را با اصول تدوین پایان نامه و رساله‌ی این رشته آشنا کنیم.

رساله‌ی دکتری با استفاده از روش‌های مختلفی همچون روش گردآوری داده، رجوع به کتاب‌ها و مراجعه کردن به اینترنت نوشته می‌شود.

 1. روش رجوع به کتاب: در این روش شما باید با کتاب‌های مربوط به رشته ی تحصیلی خود یعنی کتاب‌هایی که در زمینه‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری نوشته شده‌اند، آشنایی پیدا کنید و مطالب موجود در این کتاب‌ها را در رساله یا پایان نامه‌ی خود بگنجانید. علاوه بر این، شما باید به مجمع تشخیص صحت پایان نامه‌ی دانشگاه خود منابع مورد استفاده‌ی خود را نیز ارائه دهید. به همین دلیل کتاب می‌تواند یک انتخاب بسیار مناسب به شمار برود.
 2. روش مراجعه به اینترنت: امروزه بیشتر دانشجویان رشته‌ی مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری در مقطع دکترا از این رپش برای جمع آوری تحقیق استفاده می‌کنند. این روش آسانترین و سریع ترین روش گرد آوری داده است که می‌تواند در زمان و وقت دانشجو نیز صرفه جویی نماید.

این روش دارای معایبی نیز می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری به دلیل استفاده از مطالب ناصحیح موجود در اینترنت، توسط هیئت داوران دانشگاه رد شود. پس دقت داشته باشید که حتما از سایت‌های معتبر برای انجام تحقیقات خود استفاده کنید.

 1. روش گردآوری داده به روش میدانی:

روش سوم نیز روش میدانی است که در آن لازم است دانشجو برای جمع آوری مطلب برای تدوین پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری خود، به صورت حضوری در مکان‌های مختلف و مربوط به رشته برود و مطالبی را از این طریق جمع آوری نماید‌.

نکاتی دیگر

گاهی اوقات ممکن است دانشجو به دنبال نکات مورد توجه باشد تا بتواند به راحتی به پایان نامه‌ی خوب و باکیفیت را تدوین کند.

 • اولین نکته‌ی قابل توجه در تدوین پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و تپبوسعه‌ی فناوری توسط یک دانشجو این است که دانشجو بتواند یک موضوع غیر تکراری را انتخاب کند که تا پیش از آن، هیچ فرد دیگری دست به نوشتن در مورد آن موضوع نزده باشد.

اگر هیئت بررسی پایان نامه‌ی دانشگاه مورد نظر موضوع پایان نامه را تکراری تشخیص دهد، صد در صد پایان نامه‌ی دانشجو رد می‌شود.

 • نکته‌ی قابل توجه دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مطالب جمع آوری شده کپی نشده باشد.

گاهی اوقات دیده می‌شود که برخی از دانشجویان به علت آسان‌تر شدن کار خود، تصمیم می‌گیرند که مطالب پایان نامه را از سایت‌های مجازی مختلف کپی کنند. در صورتی که این کار تخلف محسوب می‌شود و اگر کپی بودن مطالب پایان نامه توسط هیئت داوران دانشگاه بررسی شده و مشخص گردد، پایان نامه بدون هیچ حرفی لغو شده و رد می‌گردد.

 • نکته‌ی مهم دیگر در این زمینه یعنی در زمینه‌ی نوشتن پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری توسط دانشجو این است که دانشجو باید این مطالب را خوانده و بر روی آن‌ها تسلط پیدا کند چرا که کار ارائه‌ی پایان نامه فقط با نوشتن تمام نمی‌شود و باید دانشجو آن را نزد داوران پایان نامه به صورت حضوری ارائه کند. بنابراین اگر این دانشجو قدرت بیان خود را تقویت ننماید، نمی‌تواند  پایان نامه را به خوبی تحویل دهد و نمره‌ی مناسبی را نیز کسب کند.
 • پس از توجه به این نکات، یک دانشجو توانایی آن را پیدا می‌کند که واحد درسی خود را پاس کرده و به فارغ التحصیلی برسد.

مؤسسه‌های مختلف انجام پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و تپسعه‌ی فناوری

نگارش پایان نامه و رساله‌ی دانشگاهی برای برخورداری از مدارک عالیه‌ی دانشگاه، به یکی از مسائل و مشکلات مهم برای دانشجویان تبدیل شده‌است.

دانشجویانی که نیاز به تدوین پایان نامه دارند، می‌توانند نگارش پایان نامه را به یک مؤسسه‌ی عالی بسپارند اما این مؤسسه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد تا از دیگر مؤسسات جدا شود.

ما در این مقاله برای سهولت کار شما دانشجویان عزیز می‌خواهیم ویژگی یک مؤسسه‌ی مناسب برای تدوین پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری را برایتان ذکر کنیم:

 • اولین نکته‌ی ای که شما باید در انتخاب مؤسسه به آن دقت کنید، این است که مؤسسه تا چه میزان توانسته است مشتریان خود را راضی نگه دارد. میزان رضایت مشتری از مسائل بسیار مهمی است که می‌تواند میزان مشتریان یک مؤسسه را بالا ببرد، همین رضایت است.

چرا که رضایت مشتری به معنای این است که مؤسسه کار خود را به نحو احسن انجام می‌دهد.

 • نکته‌ی دیگر در این زمینه، قیمت پایان نامه و رساله‌ی دکتری این رشته است. مسلماً مؤسسه‌ای مناسب‌تر است که پایان‌ نامه‌هایش در عین داشتن قیمت مناسب، از کیفیت بالایی نیز برخوردار هستند.
 • نکته‌ی دیگر که از اهمیت خاصی در انجام پایان نامه و رساله‌ی دکتری مدیریت خدمات و توسعه‌ی فناوری توسط یک مؤسسه‌ی معتبر برخوردار است، این است که مؤسسه بتواند نیازهای دانشجو را به خوبی برآورده کند و پایان نامه‌ای به او تحویل داده شود که در نهایت توسط هیئت داوران دانشگاه قبول شده و واحد درسی پاس شود.

بی شک مؤسسه‌ای که تمامی این نکات را در بر داشته باشد و برای انجام پایان نامه قیمت مناسبی را به مشتریانش بدهد، می‌تواند سازمان خود را توسعه دهد و در صدد پیشرفت بر بیاید چرا که امروزه بسیاری از دانشجویان به دنبال مؤسسه‌ای پیشرفته و زبده در کار می‌گردند تا با خیال راحت پایان نامه را به آن‌ها سفارش دهند.

این پایان نامه‌ها به گونه‌ای تدوین می‌شوند که هیئت داوران دانشگاه یا دانشکده‌ی مورد نظر، به راحتی و بدون سخت‌گیری پایان نامه را قبول و تایید می‌کنند.

 

 

 

مشاوره پایان نامه دکتری

شیوه صحیح انجام پایان نامه و رساله مدیریت مالی

شیوه صحیح انجام پایان نامه و رساله مدیریت مالی

 

درواقع انجام صحیح پایان نامه و رساله دکترای مدیریت مالی مهم ترین عمل در انتها و تمام شدن مقطع رشته ی خود می باشد که درواقع شما می توانید با ارائه یک پایان نامه کاربردی که تمام سرفصل های آن اجرا شده است و برای بیننده ها و اساتید جذاب می باشد به رشته و گرایش خود کمک بزرگی کرده باشید. اما بهتر است بدانید انجام پروپوزال دکتری گرایش مدیریت مالی هم یکی از این موضوع های مهم در رشته انسانی و مدیریت می باشد که در پایان مقطع دکترای خود به آن می پردازید. پس بهتر است در انجام این پایان نامه تمام سرفصل ها و روش انجام آن را بلد باشید و از آن مطلع باشید تا بتوانید بهترین پایان نامه و رساله دکتری را به هیات علمی دانشگاهی خود ارائه دهید. در این مقاله سعی داریم به شما دانشجویان عزیز که به دنبال انجام صحیح پایان نامه دانشگاهی خود در رشته مدیریت مالی هستید، روش های صحیح تکمیل پایان نامه و جزئیات روش های انجام آن بپردازیم.

 

 

مدیریت مالی و معرفی آن

 

در مرحله اول قبل از پرداختن به روش های انجام پایان نامه دکترای مدیریت مالی باید بدانید مدیریت مالی چیست و در چه موضوع هایی پرداخته می شود. مدیریت گرایشی در رشته انسانی می باشد که در دانشگاه های کشور به آن می پردازند و مدیریت در دانشگاه شاخه های بسیار زیادی دارد که یکی از زیر شاخه های آن گرایش مالی می باشد که در صنعت هزینه ها و رده های مالی در شرکت ها و موسسه ها پرداخته می شود. و می توان گفت گرایش های مقطع دکترا، دکتری مالی، بانکداری، مالی بین الملل، بیمه و حقوق مالی می باشد. که در آینده به این گرایش های مالی و مدیریت رشته های دیگری افزوده خواهد شد و نظر بر این است. مدیریت مالی یکی از شاخه های بسیار کاربردی و مهم در سیستم کشور می باشد و دانشجویان مدیریت مالی دکترا فرصت رشد و کار بیشتری در کشور را دارا هستند. این افراد در موسسات و شرکت های سرمایه گذاری مشغول بکار می شوند و می توانند در قسمت مالی و بانکداری کار انجام دهند.

 

در گرایش مدیریت مالی و دکترای این رشته برای انجام این پایان نامه باید موضوعات اصلی و جذاب و کاربردی پیدا کنید چون مهم ترین قسمت در پایان نامه شما انتخاب یک موضوع و عنوان کاربردی و جذاب و مرتبط با گرایش مدیریت مالی است. سعی می کنیم در این قسمت به موضوعاتی که ممکن است در پایان نامه شما کاربردی باشد بپردازیم.

درواقع شما باید در انتخاب موضوع برای رساله دکترای مدیریت موضوعی رو مدنظر قرار دهید که بسیار در خط و عناوین درسی و گرایش خود پرداخته شده باشد و تحقیق و صحبتی بر سر گرایش مالی و هزینه ها و سیستم های مالی و قیمت گذاری ها در موسسات و شراکت ها و …. باشد. برای مثال یک شرکت مالی در قسمت های هزینه گذاری های خود از چه عوامل و روش هایی استفاده می کند و یا اینکه افراد و دانشجویان قسمت گرایش مالی چه راه هایی بر مسائل مالی خود در نظر بگیرند و چگونه مدیریت کافی بر مسائل مالی خود داشته باشند؟ و یا مثلا کار شرکت های کوچک مالی چیست و چه عواملی در قسمت ها و سیستم های مالی آن تاثیرگذار است؟ و اینکه کسب و کارهای مالی تا چه حد موفق هستند و چگونه در کار خود می توانند پیشرفت کنند.

 

باید بدانید در قسمت انجام پایان نامه دکترای مدیریت مالی باید قسمت های مختلف پایان نامه و سرفصل های آن را بدانید تا بتوانید به همه موضوعات در مقاله بپردازید و پایان نامه کامل و جامعی ارائه دهید. بخش های مختلف پایان نامه دکترای مالی حدودا پنج قسمت می باشد:

 • کلیات پژوهش
 • ادبیات پژوهش
 • روش پژوهش
 • تحلیل داده ها
 • خلاصه و نتیجه گیری

 

کلیات پژوهش

 

می توان در رابطه با کلیات پژوهش یک پایان نامه دکتری گفت که منظور بر سر مقدمه و اصل موضوع و پایان نامه می باشد که اشاره دقیقی بر کل موضوع تحقیق پایانه نامه شما دارد و مسیر را برای خواننده روشن تر می کند تا به منظور کلی مفهوم این تحقیق و پایان نامه پی ببرد. پس درواقع انجام بخش کلیات پژوهش و یک پایان نامه کمک شایانی دارد در مفهوم کل پایان نامه شما برای ارائه آن به اساتید. پس بهتر است منظور پایان نامه و تحقیق خود را به آشکاری در سرفصل کلیات پژوهش پایان نامه خود بکار ببرید و مفهوم اصلی پایان نامه خود را معلوم کنید. درواقع نگارش کلیات پژوهش یا همان مقدمه کلیات پایان نامه از مهم ترین قسمت ها در کل پایان نامه دکترای مهندسی مالی شما می باشد.

 

و موضوع دیگر که بسیار در قالب یک پایان نامه دکترا مهم است قالب نوشتن و ادبیات پژوهش و تحقیقات پایان نامه خود می باشد که بسیار به موضوعی که به آن پرداخته شده اشاره دارد و ادبیات تحقیق پایان نامه خود را به نمایش می گذارد و منظور تحقیق را آشکار میکند. پس دقت کنید در این قسمت پایان نامه خود ادبیات پژوهش تحقیق، بسیار مربوط به موضوعی که انتخاب کردید باشد و به موضوعی انتخابیتان بسیار مرتبط باشد و سوال های فردی که موضوع را خوانده را برطرف کند و نگاه کلی بر موضوع انتخابی پایان نامه داشته باشد.

و مورد بعدی که در انجام پروپوزال دکترای مهندسی مالی بسیار قابل توجه است پرداختن به مصاحبه و تحلیل تحقیق خود در پایان نامه می باشد که شما می توانید با یک ضبط کننده صدای اساتید مورد نظر راجع به مصاحبه خود را جمع اوری و ضبط کرده و با دقت آن مصاحبه ضبط شده را تایپ کرده و در قسمت پایان نامه خود قرار دهید سعی کنید با دقت بسیاری این مصاحبه را تایپ کنید و مصاحبه شما باید درمورد تحلیل داده ها و تحقیقات پایان نامه خود باشد چون بسیار واجب است درمورد مسائل و گرایش های مربوط به موضوع پایان نامه دکترای مالی خود بحث و مصاحبه شده باشد تا در صورت یک تحلیل تایپ شده درمورد تحقیقات خود در بیاید.

 

 

 

خلاصه و نتیجه گیری پایان نامه دکتری

 

در موضوع و سرفصل بعدی انجام صحیح رساله دکتری مهندسی و یا مدیریت مالی همان جمع بندی و خلاصه ای از کلیات پایان نامه می باشد. برای انجام صحیح این سرفصل باید یک نتیجه گیری و جمع بندی کلی و خیلی خلاصه درمورد منظور خود از طرح این موضوع و پایان نامه ارائه دهید. و به کل موضوع و مضمون توجه بسیاری کنید و قصد خود را در نتیجه برای طرح این مقاله پایان نامه بیان کنید. و شما باید در این قسمت طرح کنید که این مورد و موضوع چه نفعی برای بیان شدن داشت و مواردی را در ذهن اکثر افراد حل خواهد کرد. توجه کنید فهرست بندی و خلاصه بندی و نتیجه گیری هم قسمت مهمی از یک پایان نامه می باشد که برای تکمیل بهتر مقاله باید حتما به بهترین شکل آن را در پایان نامه ارائه دهید.

 

و در انتها می توان بیان کرد که به شما دوستان و دانشجوها موارد و طرز صحیح انجام یک رساله دکتری مدیریت مالی را ارائه کردیم. و شما با رعایت این سرفصل ها و موضوعات بیان شده می توانید پایان نامه کامل و جامعی را ارائه دهید.