انتخاب موضوع مناسب برای انجام پایان نامه دکتری

اگر دانشجوی دوره دکتری هستید قطعاً به مطالعه این مطلب در خصوص مهمترین اطلاعات لازم برای انجام پایان نامه دکتری نیازمند خواهید بود. شاید به عنوان دانشجوی دکتری دوره مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی هنوز به درستی نمی‌دانید که چه موضوعی را برای انجام پایان نامه دکتری خود انتخاب کنید. انتخاب یک موضوع پایان نامه برای دوره دکتری به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ در ابتدا لازم است حوزه های کاری رشته خود را به دقت بررسی کنید؛ با نگارش صحیح آشنا باشید و از ایده ها و چالش ها و مسائل موجود در رشته تخصصی خود به طور کامل اطلاع داشته باشید؛ تنها در این صورت است که می توان انجام پایان نامه دکتری را با موفقیت پشت سر گذاشت .