چگونگی نوشتن یک پایان نامه خوب

چگونگی نوشتن یک پایان نامه خوب

دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری برای انجام پروپوزال و پایان نامه و در مراحل مختلف آن با دغدغه ها و چالش های بسیاری مواجه هستند . انتخاب موضوع پایان نامه اولین این چالش ها می باشد . اینکه موضوع جدید و به روز بوده و در عین حال قابل مطالعه و کار کردن به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری باشد، مسئله ای است که کاملا باید بررسی شود. نوشتن پروپوزال خوب مرحله بعدی است . حجم کم پروپوزال نشان از سادگی آن ندارد و بدین معنی نیست که پروپوزال کم اهمیت می باشد، برعکس اگر دانشجو پروپوزال خوب بنویسد الگوی کار کاملا مشخص شده و اگر اشکالی در مراحل انجام بوده و یا کار نشونی باشد در همان اول کار مشخص می گردد. ابزار کار و تهیه آن و روش کار و آنالیز داده ها مراحل عملی است که برای نوشتن پایان نامه مورد نیاز است. همه این مراحل باید به درستی و گام به گام با مشاوره استاد راهنما و مشاور انجام شود تا بتوان پایان نامه خوب و قابل قبول را به سرانجام رساند .