نوشتن پروپوزال و پایان نامه برای افراد با شرایط خاص

نوشتن پروپوزال و پایان نامه برای افراد با شرایط خاص

نوشتن پروپوزال و پایان نامه برای افراد با شرایط خاص و کم بضاعت : این مرکز تا جایی که توانسته است سعی کرده که در شرایط خاص مشاوره هایی رایگان یا با شرایط مناسب تر برای افرادی که توانایی های مالی کمتری دارند ارائه دهد تا از این طریق در راه ادامه تحصیل و کسب دانش برای همه قدمی برداشته باشد و همچنین اقدامی خداپسندانه انجام دهد .

استخراج مقاله از پایان نامه برای ژورنال های معتبر داخلی و خارجی : موسسه ایستگاه دانشجو با در نظر گرفتن این مطلب که بدون مقاله خوب نوشتن پایان نامه ناقص می باشد، همیشه از پایان نامه هایی که کار مشاوره آنها را در دست دارد مقاله های علمی پژوهشی داخلی و مقالاتی در ژورنال های مطرح آی اس آی (ISI) و آی اس سی (ISC) استخراج می کند تا نمره این دانشجویان از ۲۰ محاسبه شده و تا حد ممکن بهترین نمره را بگیرند. قابل توجه اینکه از بین پایان نامه هایی که در این مرکز کار شده اند میانگین نمره بالای ۱۹ تا به امروز گرفته شده است .